Tag: Eivind Opsvik


EIVIND OPSVIK Overseas 5et

Posted by Correggio Jazz in News. No Comments

20th Maggio

GIOVEDI’ 22 MAGGIO 2014
ore 21

EIVIND OPSVIK OVERSEAS

“Overseas IV”
Eivind Opsvik – contrabbasso;
Tony Malaby – sax tenore, sax soprano; Jacob Sacks – pianoforte;
Brandon Seabrook – chitarra; Kenny Wollesen – batteria

ingresso unico – euro 7 posto numerato